พณ.หนุนผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ดันส่งออก

พณ.หนุนผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ดันส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อความเข้าใจจากสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนี สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อร่วมกันผลักดันการผลิตและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันสร้างความรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเพื่อสุขภาพของไทยในอนาคต โดยตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ถือว่า มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก จากความต้องการในการรักษาสุขภาพของผู้บริโภค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง