กรณ์ชี้9ม.ค.ประกาศแผนประชาวิวัฒน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการรายงาน "แผนปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ คิดนอกกฎ บริหารนอกกรอบ" ต่อ นายกรัฐมนตรี ในช่วงเย็นวันนี้ว่า ในวันที่ 9 ม.ค. จะมีการประมวลสังเคราะห์ และมีการประกาศอย่างชัดเจน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ส่วนในวันที่ 20 ม.ค. แผนฉบับสมบูรณ์จะเริ่มเดินหน้าได้ ซึ่งในแผนงาน จะมีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน รวมถึงกรอบเวลาในการดำเนินการ

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ประเมินผลของโครงการในแง่ที่ว่า จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากน้อยแค่ไหน เพียงแต่เชื่อว่า จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน ซึ่งน่าจะมีผลดีต่อ จีดีพี ไม่มากก็น้อย และไม่มีภาระต่องบประมาณ