บินไทย ตั้งเป้ารายได้ 54 โตร้อยละ 10

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการบินไทย ได้เห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2554 โดยได้คาดการณ์รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 10 โดยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 อัตราการบรรทุกผู้โดยสารประมาณร้อยละ 74.6
ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินงานในปี 2554 ที่จะต้องมีความระมัดระวัง คือ ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยุโรปที่ยังไม่แข็งแรง รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังน่ากังวล

นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้มีการจัดหาที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ในประเทศ เพื่อเตรียมการสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นวงเงิน
8,000 ล้านบาท ในปี 2554 เพื่อเสนอขายให้แก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเสร็จในไตรมาส 1 และออกขายได้ พร้อมกันนั้นคณะกรรมการยังรับทราบความคืบหน้า แผนในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครื่องบิน จำนวน 65 ลำ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 และจะทยอยรับมอบไปเรื่อยๆ จนปี 2556