สตช. เปิดศูนย์รถหาย เพิ่มประสิทธิภาพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.ระพีพัตน์ ปาละวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) อย่างเป็นทางการ และประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และ
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ นอกจากนี้ตามโครงสร้างศูนย์ยังกำหนดให้มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายประมวลผลรับแจ้งเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น