กฟน.เอาบ้างขอขึ้นเงินเดือน 5 %

กฟน.เอาบ้างขอขึ้นเงินเดือน 5 %
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเพียร ยงหนู ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะ เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านกองรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือน ร้อยละ 5 เช่นเดียวกับการปรับเพิ่มให้ข้าราชการ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ครู ตุลาการ และองค์กรอิสระ ร้อยละ 5 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ปรับเพิ่มร้อยละ 15 เนื่องจากที่ผ่านมานั้น รัฐวิสาหกิจมีผลงานดีเด่น จากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกระทรวงการคลัง และมีการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งล่าสุด เมื่อปี 2549 เพียงครั้งเดียว ขณะที่ค่าครองชีพ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังคงเท่าเดิม จึงอยากให้นายกรัฐมนตรี พิจารณา โดยเฉพาะพนักงานระดับล่าง เพื่อให้อยู่ได้ และมีกำลังใจในการทำงาน