สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กาฬสินธุ์เกือบ3แสนคนยังขาดเครื่องกันหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศที่หนาวเย็น เฉียบพลัน ระลอกใหม่ ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังกระทบกับสุขภาพประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามชนบท และพื้นที่รอบเชิงเขา ความหนาวเย็น ส่งผลให้ต้องออกมานั่งผิงไฟ ไล่ความหนาว เนื่องจากขณะนี้ ทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 14 องศาเซลเซียส แต่ในพื้นที่รอบเชิงเขาเฉลี่ยอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส

ด้าน นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำหนังสือถึงผู้บริหาร โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย ให้รณรงค์ป้องกันสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะการผิงไฟ ที่ยังต้องระวังการสูดดมกลิ่นควัน และหมั่นออกกำลังกายที่ต้องสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทั้งนี้ ยังพบว่ามีเด็กเล็ก เริ่มเจ็บป่วย โดยโลกไข้หวัดเพิ่มขึ้นเพียง 3 วัน พบผู้ป่วยกว่า 3,000 คน ขณะนี้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยังได้เริ่มการทำตาราง เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ อย่างเร่งด่วนแล้ว สำหรับปัญหาผู้ยากไร้ ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุว่า มีประชาชนกว่า 270,000 คน ต้องการเสื้อกันหนาว ซึ่งต้องรอการสนับ
สนุน จากรัฐบาลอยู่ในคดีนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง