ปลัด มท.คนใหม่ยอมรับหนักใจหน้าที่ใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร ชวลิต กล่าวภายหลังได้รับการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ว่า หนักใจกับงานที่อยู่ข้างหน้า แต่ตนจะพยายามให้ดีที่สุด โดยหลักใหญ่ของการทำงาน ตนมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงนโยบาย จากรัฐบาล และรัฐมนตรี นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ทั้งนโยบายการปกป้องสถาบัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งตอนนี้ ยังไม่ได้คุยกับ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรายละเอียดของงาน และเบื้องต้นจะดูว่า การขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงนั้น มีขั้นตอนไหนติดขัด และจะแก้ไขให้สะดวกรวดเร็ว ทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน

สำหรับ นายวิเชียร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทน นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ที่มีปัญหาถูกสอบสวน กรณีความไม่โปร่งใส ในโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย มูลค่ากว่า 3,490 ล้านบาท