รัฐบาลตั้งเป้าปีหน้าลดผู้เสพรายใหม่10%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในฐานะประธาน กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า รัฐบาลได้ดำเนินการ แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินผ่านมาแล้ว 2 ระยะ ซึ่งครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในวันที่ 18 พ.ย. 2553 ไปสิ้นสุดเดือน ก.ย. 2554 โดยมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ในการลดการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติดในภาพรวมทั่วประเทศ และพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ไม่ให้ปัญหายาเสพติด ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ทั้งนี้ เป้าหมายของการปฏิบัติการระยะที่ 3 นี้ จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ การต่อยอดแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพ ของมาตรการนำนโยบายใหม่ ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาใช้อย่างเหมาะ
สม และพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตั้งเป้าว่า จะลดผู้เสพรายใหม่ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

ขณะที่ การประเมินผลจากเดิม ที่จะต้องมีการประเมินผล 6 เดือนนั้น จะต้องมีการรายงานมายังตนเอง ในทุกๆ 3 เดือน ส่วนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานนั้น นายสุเทพ กล่าวว่า จะตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานจริง และไม่
ยึดตามโควตาเช่นเดิม