โปรดเกล้าฯตั้ง'วิเชียร ชวลิต'นั่งปลัดมท.

โปรดเกล้าฯตั้ง'วิเชียร ชวลิต'นั่งปลัดมท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวิเชียร ชวลิต ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และตั้งแต่งให้ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ นายวิเชียร ชวลิต เปิดเผยว่า ได้รับทราบ เรื่องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม การแต่งตั้งตนเองแล้ว ซึ่งส่วนตัว ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน