รมว.คมนาคมมอบนโยบายหน่วยงานการบิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับหน่วยงานด้านการบิน โดยในส่วนของ กรมการบินพลเรือน ต้องการให้ดูแลสนามบินภูมิภาค ทั้ง 28 สนามบิน ในการใช้บริการสนามบินที่มีศักยภาพที่มีอยู่ โดยที่เอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเข้ามาบริหารในด้านต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าจะขัดต่อระเบียบ หรือ กฎหมาย ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากทำให้สนามบินในภูมิภาคสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใช้บริการได้ พร้อมกับให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของสายการบินโลว์คอส ที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้เนื่องจาก มีประชาชนร้องเรียนในการใช้บริการ ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ได้มาตรฐานทั้งเรื่องของความประหยัด และความปลอดภัย ส่วนของ การบินไทย ได้ให้นโยบายให้ดำเนินงานควบคู่กันทั้งด้านพาณิชย์และด้านสังคม เผย การยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ โดยต้องดูการให้บริการเชิงสังคม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จะต้องมีเส้นทางบินหลักของการบินไทย เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน ในขณะเดียวกัน ส่วนของการใช้บริการของนกแอร์ การบินไทย จะต้องไปฟื้นฟูกิจการนกแอร์ ให้มาบริการกลุ่มลูกค้าโลว์คอส ที่มีความเติบโตสูงถึงในขณะนี้