ในหลวงพระราชทานเครื่องกันหนาวภาคอีสาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ เดินทางไปมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมทั้ง ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม นี้ โดยในวันนี้ เวลา 09.00-10.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จะมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 500 ครอบครัว เวลา 11.00-12.00 น. ที่โรงเรียนคำยางพิทยา ตำบลผาสุข อำเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 500 ครอบครัว เวลา 14.00-15.00 น. ที่โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จำนวน 500 ครอบครัว และเวลา 16.00-17.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน 500 ครอบครัว