เรือนจำพิจิตรนำผู้ต้องขังบริการตัดผมนร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุจิตรา เหลืองวัฒนะนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้ เรือนจำพิจิตร ได้ถือเป็นโอกาส มิ่งมงคล เนื่องในวันพระชนมพรรษา ของในหลวง จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังชั้นดี ได้ทำกิจกรรม
ทำความดีถวายในหลวง ตลอดทั้งเดือนธันวาคม ด้วยการออกให้บริการตัดผม ให้กับเด็กนักเรียนของ โรงเรียนบึงสีไฟโรงเรียนราษฎร์บำรุง และสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าว ก็ได้สอดรับกับโรง
เรียน ที่มีการเข้มงวดทรงผม โดยเฉพาะกับนักเรียนชาย ระดับประถม และมัธยม ห้ามไว้ผมยาว เพราะนอกจากจะผิดระเบียบแล้ว ยังทำให้ไม่เหมาะสมกับบุคลิกของการเป็นเยาวชน ที่อยู่ในวัยศึกษา ซึ่งโรงเรียนต่างๆ ได้ใช้มาตรการเข้มงวด

โดยต่อจากนั้น ก็ให้ทางผู้ต้องขังชั้นดี ที่เป็นช่างตัดผม เข้าให้บริการตัดผมนักเรียน ให้ถูกระเบียบ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบันค่าตัดผมของเด็กนักเรียนประถม จะอยู่ที่หัวละ 20 บาท ส่วนค่าตัดผมของเด็กนักเรียนมัธยม จะอยู่ที่หัวละ 30-40 บาท ซึ่งตลอดทั้งเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา เรือนจำพิจิตรได้ให้บริการตัดผมฟรี ไปแล้วมากกว่า 200 คน อีกด้วย