ม.เชียงใหม่พบแมลงริ้นดำชนิดใหม่ ของโลก

ม.เชียงใหม่พบแมลงริ้นดำชนิดใหม่ ของโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบแมลงลิ้นดำชนิดใหม่ของโลก ถึง 31 ชนิด เป็นการค้นพบแมลงชนิดใหม่ ของโรคในสกุลเดียวกันมากชนิดที่สุดในประเทศไทย ศ.ดร.เวช ชูโชติ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า แมลงริ้นดำเป็นแมลงขนาดเล็ก ซึ่งในท้องถิ่นภาคเหนือเรียกว่า คุ่น ทั่วโลกมีไม่น้อยกว่า 26,000 ชนิด ที่ได้รับการศึกษา และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการแล้ว จัดอยู่ใน 24 สกุล แต่มีเพียง 4 สกุล เท่านั้น มีนิสัยชอบกัดกินเลือดคน ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัย และกำหนดความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในประเทศไทย กว่า 8 ปี ทำให้ค้นพบแมลงริ้นดำชนิดใหม่ของโลก ไม่น้อยกว่า 31 ชนิด ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาในทางการแพทย์ หากทราบชนิดของโปรตีนในต่อมน้ำลาย ของแมลงริ้นดำที่กัดคน อาจนำมาศึกษาเพื่อหาวิธีป้องกัน หรือลดความรุนแรงของผู้ที่แพ้จากการถูกกัด ซึ่งมีตั้งแต่แผลพุพอง เป็นไข้ คลื่นไส้ และหอบหืด ส่วนในทางนิเวชวิทยา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ตัวอ่อนของแมลงริ้นดำ หรือ คุ่น บางชนิด ยังนิยม นำมาทำเป็นยำรับประทานในชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงด้วย