ดุสิตโพลเผยปชช.ค้านขึ้นเงินเดือนสส.-สว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไรกับการขึ้นเงินเดือนผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ และนักการเมือง ส.ส. - ส.ว. โดยในส่วนของการขึ้นค่าจ้างให้แก่ แรงงาน พบว่า 46.06% เห็นว่า ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้น ราคาสินค้าหลายประเภทมีราคาแพง การขึ้นค่าจ้างให้แก่ ข้าราชการ 41.19% เห็นว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการไทยในการทำงานต่อไป การขึ้นค่าจ้างให้แก่นักการเมือง ส.ส. - ส.ว. 74.01% เห็นว่า ยังมองไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม หรือ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพียงพอ มีแต่ทะเลาะกัน

ขณะที่ 98.67% เห็นว่า จากสินค้าที่มีราคาแพง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น สมควรขึ้นค่าจ้างให้ผู้ใช้แรงงาน เพราะผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่มีเงืนเดือนน้อย รายได้ไม่พอรายจ่าย ต้องแบกภาระหนี้สินจำนวนมาก 77.81% เห็นสมควรขึ้นเงินเดือน ให้ข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการไทย เป็นการรักษาข้าราชการที่ดีที่ตั้งใจทำงานให้อยู่ต่อไป

ขณะที่ 86.40% ไม่สมควรขึ้นเงินเดือนให้ ส.ส. - ส.ว. เพราะเงินเดือนที่ได้รับก็พอสมควรแล้ว ยังมีเบี้ยประชุม และเบี้ยค่าตอบแทนอื่นอีก

ขณะที่ 71.84% เห็นด้วย ขึ้นค่าจ้างผู้ใช้แรงงานวันละ 8-17 บาท เพราะผู้ใช้แรงงานมีฐานะยากจน และ 81.77% ไม่เห็นด้วยขึ้นเงินเดือน ส.ส. - ส.ว. 14% เพราะไม่คุ้มค่าพอกับพฤติกรรมและเรื่องราวต่างๆ ที่นักการเมืองก่อขึ้น