โอลิมปิก 2020

อุดรฯ รณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนอนุบาลหัตถกิจคริสเตีย ชุมชนโพธิ์สว่าง 2 ต.หมากแห้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี น.พ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี ได้ร่วมกันเป็นประธาน ในการหยอด
วัคซีนโปลิโอ ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใน จ.อุดรธานี ซึ่งได้รณรงค์ทั่วทั้งจังหวัด การรณรงค์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาล พ่อค้าประชาชน ใน จ.อุดรธานี เป็นจำนวนมาก ซึ่งกำหนดการในการรณรงค์ หยอด
วัคซีนโปลิโอ ให้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธ.ค.2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค.2554 มีเด็กกลุ่มเป้าหมาย อายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขต อ.เมืองอุดรธานี จำนวน 22531 ราย เป็นเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 80 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง