เลขาฯป.ป.ส.รับยาเสพติดในไทยยังรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดในขณะนี้ว่า ยังคงมีความรุนแรง เนื่องจาก ปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เครือข่ายผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในประเทศ และกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่พัฒนาเป็นผู้ค้ารายใหม่ ทั้งนี้ ป.ป.ส. ได้กำหนดอำเภอเป้าหมาย ที่ต้องให้ความสำคัญพิเศษ 175 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนไผ่เขียว อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการร้องเรียนเรื่องยาเสพติด เข้ามาโดยตลอด

นางสุรีย์ประภา กล่าวอีกว่า ในปี 2554 ทาง ป.ป.ส. ได้กำหนดมาตราการป้องกันและปราบปราม โดยให้ความสำคัญกับหนังสือร้องเรียนของประชาชน ที่แจ้งเข้ามา ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรเข้าไปตรวจตราในทันที นำหมายจับที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดทั้งหมด มาดำเนินการอย่างจริงจัง พื้นที่เป้าหมายที่ระบุไว้ 175 อำเภอ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปสืบสวนอย่างจริงจัง มาตรการทางกฎหมาย โดยจะร่วมมือระหว่าง ป.ป.ส. , ปปง. และกรมสรรพากร มาตรการการแก้ไขยาเสพติด
ในเรือนจำ ต้องเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้จะช่วยส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด ลดลง