ทล.ใช้งบซ่อมถนนหลังน้ำท่วมแล้ว3.9พันล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน ที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ทางกรมได้ใช้งบประมาณซ่อมแซมประจำปี ที่มีอยู่ 3,900 ล้านบาท ในการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ทั้งหมด เนื่องจากต้องรอดูพื้นที่ของภาคใต้ ที่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน และยังมีมรสุมอยู่ ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ ซึ่งต้องรอให้ฤดูฝนสิ้นสุดไปก่อน จึงจะสามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

ขณะที่ ความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคอื่นๆ ประเมินสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย.2553 นั้น ได้มีการประเมินไว้ 9,200 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จำเป็นต้องมีการโยกงบประมาณในโครงการที่ยังไม่จำเป็น หรือสามารถชะลอไปก่อนมาดำเนินการโดยไม่มีผลกระทบต่อโครงการในภาพรวม พร้อมๆ กับการของงบจากรัฐบาล สำหรับโครงการทางหลวงชุมชนของกรมทางหลวง ในปี 2553 โครงการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 95 ใช้งบประมาณไปกว่า3,900 ล้านบาท ส่วนปี 2554 นั้น ไม่ได้ใช้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง แต่ใช้งบประมาณปกติจำนวน 4,400 ล้านบาท ระยะทาง 113 กิโลเมตร