สช.เชิญครม.ร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และคณะ ได้เดินทางมายัง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ ทั้ง 8 ประเด็น ที่จะพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ ได้แก่

1. ร่วมฝ่าวิกฤติความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะ
2. การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
3. ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
4. การแก้ปัญหาวัยุร่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
5. มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
6. มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
7. นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ และ
8. นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

โดย น.พ.อำพล กล่าวว่า ปีนี้องค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ จำนวน 52 ประเด็น ซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไป หากผ่านมติแล้ว