สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

คค.เร่งทำMOUรถไฟเร็วสูงส่งรัฐจีนมค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง สายเอเชีย เส้นทางหนองคาย-กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับประเทศจีน นั้น ล่าสุดอยู่ระหว่างการร่างเอ็มโอยู โดยคาดว่า เอ็มโอยู จะแล้วเสร็จ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2554 จากนั้นจะต้องแลกเปลี่ยนเอ็มโอยู กับทาง
การจีน เพื่อดูรายละเอียด รวมถึงสรุปผลดีผลเสีย ส่วนรูปแบบการลงทุนจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาของกระทรวงการคลัง ส่วนงบประมาณในเบื้องต้น หากเป็นโครงการรถไฟรางคู่อยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท แต่หากเป็นรถไฟรางเดี่ยว งบประมาณจะลดลงร้อยละ 20-30

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะสามารถก่อสร้างได้จริง ในช่วงใดนั้น ต้องขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง