สธ.-สภาสตรีฯชวนหญิงไทยห่วงใยสุขภาพ

สธ.-สภาสตรีฯชวนหญิงไทยห่วงใยสุขภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข และ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันริเริ่มดำเนินการรณรงค์ให้สตรีไทยตื่นตัวและหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ ตลอดจนเกิดความตระหนักให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคมจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว็นว่า ปัจจุบันสตรีไทยที่มีอายุมากส่วนใหญ่มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ ทั้งโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนถึงวัยอันควร โดยสาเหตุสำคัญมาจาก 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ กินอาหารไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารรสจัด หวาน เค็ม และมีไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย
นอกเหนือจากนโยบายในการบริการสุขภาพสตรีไทยในเรื่องการคัดกรองสุขภาพ เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ และหน้าที่ในการประสานให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสตรีในเครือข่าย 192 องค์กร ทั่วประเทศ จัดทำโครงการ "สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554