ส.อ.ท.หวั่นขึ้นค่าแรง8-17บ.กระทบสิ่งทอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน เปิดเผย ก่อนการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ว่า อยากให้ภาครัฐทบทวนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ควรขึ้นสูงถึง 8 - 17 บาทต่อวัน เพราะปัจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่ได้มีการแข่งขันแค่ในประเทศเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกับต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะค่าแรงของไทย ขณะนี้ หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน สูงกว่า กัมพูชา เวียดนาม ที่มีค่าแรงเพียง 100 กว่าบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐ อย่าผลักภาระให้กับภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว รัฐต้องช่วยดูแลความเป็นอยู่ของแรงงาน ด้วยการมีรัฐสวัสดิการ ทั้งนี้คาดว่า หากยังคงมีการปรับขึ้นค่าแรงในระดับกล่าว จะต้องมีการปลดคนงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประมาณร้อยละ 5-10

ด้าน นายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง กรรมการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหาร ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างเช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคกลางที่มีสมาชิกอยู่จำนวนมาก