วัดไผ่เงินยังไม่ได้ข้อสรุปจัดการศพทารก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลวงพี่วิญญู ผู้ประสานงานวัดไผ่เงินโชตนาราม เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโกดังเก็บศพ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่พบซากศพทารกที่ถูกทำแท้งจากการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์นับ 2,002 ซากว่า ขณะนี้ ทางเจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการวัด ยังไม่ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว แต่เบื้องต้น ทางชุมชนออกเสียงคัดค้านในการทุบโกดังเก็บศพ แต่อยากให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแทน เพื่อให้เป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อยขึ้น เนื่องจาก หากทุบไปก็ต้องสร้างใหม่แทนของเก่า ซึ่งก็จะไม่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง ทางญาติโยมก็จะไม่มีที่เก็บศพ เพื่อรอการบำเพ็ญกุศล ซึ่งหากนำศพไปตั้งในศาลา ก็จะไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามกับเรื่องดังกล่าว ทางวัดไผ่เงินจะปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโกดังหลังจากพิธีทำบุญปัญจมวาร หรือ ทำบุญครบรอบ 50 วัน โดยคาดว่า จะมีกำหนดการที่แน่นอน ในการดำเนินการ