2 เขื่อนลำปาง มีน้ำใช้เพียงพอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม