พณ.เล็งเรียกผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มหารือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้มีความเป็นไปได้ ที่กระทรวงพาณิชย์ จะไม่อนุมัติให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม บรรจุขวด ปรับขึ้นราคาจำหน่ายได้ ตามที่มีการขออนุมัติ ขวดละ 10 บาท จากราคาเพดานสูงสุด ที่ขวดละ 38 บาท
เป็น 48 บาท เนื่องจากพบว่า ผู้ผลิตมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และผู้บริโภค โดยลักลอบขึ้นราคาขาย ให้กับผู้ค้าส่ง-ค้าปลีก (ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว) สูงถึงขวดละ 3-4 บาท โดยส่งให้ที่ขวดละ 36-38 บาท จากปกติส่งให้ขวดละ 33-34
บาท ทำให้ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีก ต้องปรับขึ้นราคาตาม เพื่อให้ได้กำไร โดยราคาที่ซื้อขายจริง ในตลาดอยู่ที่ขวดละกว่า 40 บาท ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนมาก

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ผลิตผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดน้อยลง แต่หันไปบรรจุปี๊บแทน เพราะกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้กำหนดราคาเพดานน้ำมันปาล์มบรรจุปี๊บ จึงทำให้สามารถขึ้นราคาได้เอง ตามใจชอบ

ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าว ถือว่า เป็นการสร้างความไม่เป็นธรรม และเอาเปรียบคู่ค้า และผู้บริโภค ดังนั้น ในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ผลิต ทั้งโรงสกัด และโรงกลั่น มาหารือถึงต้นทุนการผลิต ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอบ
ถามถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว หากผู้ประกอบการ ยอมให้ความร่วมมือ กระทรวงพาณิชย์ อาจพิจารณาให้ปรับขึ้นราคา ขายปลีกได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ในช่วงหลังปีใหม่ แต่หากยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้ จะไม่พิจารณาให้ปรับขึ้น
ราคาโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้แอบขึ้นราคาขายไปแล้ว พร้อมกันนั้น จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสต๊อกของผู้ผลิตแต่ละราย และราคาด้วยหากพบขายเกินราคา จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยจะมีการตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้ผลิตทุกราย อย่างต่อเนื่อง