โอลิมปิก 2020

พพ.เผยหน่วยงานร่วมประหยัดพลังงาน35แห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. เปิดเผยว่า พพ.ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการสร้างมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอุปกรณ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยปัจจุบันพอมีหน่วยงานเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายแล้วทั้งสิ้น 35 แห่ง และสามารถดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสิ้น 28 แห่ง ทั้งนี้ปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาผลิตภัณฑ์ตามกฎกระทรวง จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ กระจก เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า และกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่จะได้สินค้าคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง