เจ้ารณฤทธิ์คืนการเมืองอย่าเป็นทางการแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงเป็นอดีตหัวหน้าพรรคฟุนซินเปก(FUNCINPEC) และเคยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมกับสมเด็จ ฮุน เซน เมื่อ โดยล่าสุด พรรคฟุนซินเปก ได้เปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม คือ พรรคนโรดม รณฤทธิ์ และได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกพรรคอย่างท่วมท้นให้ สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคตามเดิม

โดยระหว่างกล่าวปราศัย ในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งระดับชาติครั้งใหม่ ในปี 2556 สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ได้ชี้แจงเหตุผลการคืนสู้เส้นทางการเมืองอีกครั้ง โดยระบุถึง วัตถุประสงค์เพื่อต้องการการเสริมสร้างชาติ ปกป้องประชาธิปไตย และ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ปัจจุบัน สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานองคมนตรี ในพระมหากษัตริย์กัมพูชา ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา สมเด็จฮุน เซน นากยรัฐมนตรีกัมพูชา ได้เสนอให้สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาองคมนตรี หากต้องการหวนคืนเวทีการเมืองอีกครั้ง