ปลัด กทม.รับอุปกรณ์ พร้อมลต.พรุ่งนี้แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ความพร้อมก่อนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค.53 เวลา 08.00-15.00 น. ว่า ในวันนี้ ทางคณะกรรมการรการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ส่งมอบและจัดเตรียมอุปกรณ์เลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไว้พร้อมแล้ว พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย ยุติธรรม โปร่งใส วางตัวเป็นกลาง และให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นคุณ หรือ เป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่ เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ เพื่อป้องกันข้อครหาและนำไปสู่การร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมทั้ง จัดเอกสารและอุปกรณ์ใส่ถุงพลาสติก ประกอบด้วย หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งสำหรับคนพิการทางสายตา บัตรตัวอย่าง เอกสาร แบบพิมพ์ และประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ประกาศเปลี่ยนแปลง
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในวันเลือกตั้ง 12 ธ.ค.53 เวลา 05.00-06.00 น. ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ไปยังที่เลือกตั้ง จากนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะร่วมกันจัดที่เลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บป้ายหาเสียงบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งออกให้หมด และประชุมการปฏิบัติหน้าที่ อีกครั้งก่อนเวลาเปิดหีบให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเวลา 08.00 น.