ห้างจำกัดซื้อน้ำมันปาล์ม,น้ำตาลทราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสภาวะ วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์ม ขาดตลาดและอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับให้ราคาน้ำมันปาล์ม สูงขึ้น ขวดละ 7-8 บาท นั้น จากการสำรวจราคาสินค้า ในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ย่านสำโรง พบว่า มีสินค้าอุปโภค บริโภค อย่าง น้ำมันปาล์ม และ น้ำตาลทรายขาว ขาดตลาด โดยทางห้างได้มีการติดป้ายให้ลูกค้ารับทราบว่า สินค้ามีจำนวนจำกัด โดย น้ำมันปาล์ม เหลือเพียงตราสินค้าของบิ๊กซี และของราชา ในราคาขวดละ 38 บาท ส่วนยี่ห้อที่เหลือไม่มีสินค้าอยู่บนเชลล์ พร้อมกับติดป้ายว่า เนื่องจากสภาวะวัตถุดิบน้ำมันปาล์มขาดตลาด เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้ทุกครอบครัว จึงต้องจำกัดสินค้าให้ครอบครัวละ 3 ขวดเท่านั้น เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย ขณะที่ สินค้าน้ำตาลทราย ก็ไม่มีจำหน่าย มีเฉพาะน้ำตาลทรายแดงเท่านั้น โดยราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 23.50 บาท และ 28.78 บาท ซึ่งทางห้างได้เขียนจำกัดจำนวนเช่นกัน น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายแดงให้ซื้อได้เพียงครอบครัวละ 3 ถุงเท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง