กอ.รมน.ภาคที่4ส่วนหน้าปิดอบรมทหารใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ต.สกล ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการรักษาความความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า ได้เป็นประธานปิดการอบรม โครงการญาลันนันบารู ทางสายใหม่ แก่ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2553 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้ปรับเปลี่ยนนิสัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเข้าใจถึงโทษภัยยาเสพติด หรือ หากมีพฤติกรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะได้มีกำลังใจที่จะมีการบำบัดรักษาการฟื้นฟูด้วยตนเอง สำหรับการฝึกอบรมฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ได้จัดทำโครงการขึ้นเป็นการฝึกอบรมที่ได้ให้ความรู้เรื่องโทษภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก แก่ทหารใหม่ในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 และระหว่างการฝึกอบรม ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการเรียนปลาดุก บ่อพลาสติกโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น