สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ผู้ว่าฯพิษณุโลก รณรงค์ ขจัดโรคโปลิโอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเดินรณรงค์การกุศล ในโครงการ "โปลิโอพลัส" ที่ สโมสรโรตารี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรม รณรงค์ขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไป หลังจาก องค์การอนามัยโลก ได้พบว่า ยังปรากฏ ผู้ป่วยเป็น โรคโปลิโอ โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล และในกลุ่มผู้อพยพ ซึ่งที่ จังหวัดพิษณุโลก จะให้บริการหยอดวัคซีน โปลิโอแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และ 19 มกราคม 2554 ณ สถานีบริการสาธารณสุข ทั่วทั้งจังหวัด

สำหรับ จังหวัดพิษณุโลก พบพื้นที่เสี่ยงที่ต้องดำเนินการรณรงค์ให้มีการหยอดวัคซีนโปลิโอ ทั้งหมด 6 ตำบล ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ตำบลในเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก , อำเภอเนินมะปราง ตำบลชมพู , อำเภอชาติตระการ ที่ตำบลบ่อภาค และที่ อำเภอนครไทย ในตำบลห้วยเฮี๊ยะ , ตำบลเนินเพิ่ม และ ตำบลนาบัว ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ ทางสำนักงานสาธารณสุข จะใช้วิธีปูพรมหยอดวัคซีนให้กับเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีทุกราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง