พณ.ขอเพิ่มวงเงินกู้โลจิสติกส์ช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า ครม. ได้อนุมัติวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจขายตรง พร้อมทั้งขยายระยะเวลาสิ้นสุดการยื่นขอรับสินเชื่อจากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งวงเงินดังกล่าว ขณะนี้ได้มีการอนุมัติให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไปแล้วประมาณ
2,364 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ธุรกิจเหล่านี้ยังคงประสบปัญหาและต้องการสินเชื่ออีกมาก ซึ่งยังไม่คลุม

ดังนั้นวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 636 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ คณะกรรมการฯ จึง เตรียมเสนอ ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจาก ครม.อีก จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อที่จะช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและผู้ประสบภัยได้ตามความต้องการ