ปชช.แห่ชมงานเฉลิมพระเกียรติวันสุดท้ายคึก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้ชื่องาน แผ่นดินของเรา ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายวันนี้ ภายใต้แนวคิด พระชนมพรรษาสถาพร ยังคงมีประชาชนทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดตัว ศิลปินพื้นบ้าน ในแผ่นดินของเรา จากภาพ ทั้ง 9 ภาพ โดยทุกคนได้กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนี้ จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

นอกจากนี้ ยังคงมีการแสดงพื้นบ้าน และมหกรรมกลองนานาชาติ จาก 9 ประเทศ เช่น จากประเทศตุรกี ศรีลังกา โปแลนด์ อินเดีย เป็นต้น และในเวลา 22.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับประชาชน เพื่อการปิดงานอย่างเป็นทางการ