โอลิมปิก 2020

อัยการคดี258ล.เผยวินิจฉัยเลยไม่ถามเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 1 ใน คณะงานอัยการ รับผิดชอบคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเงินบริจาค 258 ล้านบาท กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยกคำร้องของอัยการสูงสุดที่ว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่ได้ทำความเห็นตามขั้นตอนให้ครบถ้วนว่า เมื่อเริ่มขบวนการพิจารณาวันนี้ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้แจ้งให้ทราบว่า รวมคดีเงินบริจาคกับคดีการใช้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองผิดวัตถุประสงค์ จำนวน 29 ล้านบาท เป็นสำนวนเดียวกัน เนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวพัน และพยานหลักฐานในชุดเดียวกัน

ส่วนคำร้องที่พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ถูกร้องขอให้วินิจฉัยข้อกฎหมายนั้น องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัย โดยไม่ต้องซักถามคู่ความฝ่ายใดเพิ่มเติม เนื่องจาก เป็นประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งศาล สามารถใช้อำนาจและดุลยพินิจ
ได้เอง ดังนั้น จึงไม่ใช่ลักษณะที่ว่า อัยการไม่ได้คัดค้านโต้แย้งคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์

ส่วนการวินิจฉัยข้อกฎหมายของศาล ถือเป็นบรรทัดฐานการพิจารณาคดีต่อไป นายทะเบียน ต้องมีความเห็นก่อนแล้ว ก่อนเสนอที่ประชุม กกต. เพื่อพิจารณาเสนอ เรื่องยุบพรรคให้อัยการสูงสุดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี2550 มาตรา 94 และ 95 ซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว ส่วนการทำความเห็นของ นายทะเบียนพรรคการเมือง ส่วนการทำงานของอัยการ ในการยื่นคำร้องการยุบพรรค ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงกังวล ซึ่งอัยการ ก็ทำตามหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง