ผอ.อคส.คนใหม่เล็งปรับองค์กรเพิ่มรายได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. คนใหม่ เปิดเผยว่า อคส. เตรียมปรับโครงสร้างองค์กร และปรับพันธกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงขององค์กร หลังจากรัฐบาลได้ปรับการรับจำนำสินค้าเกษตร ไปเป็นการประกันรายได้ ทำให้ อคส. เหลือรายได้ เพื่อเลี้ยงองค์กรเพียงปีละ
ประมาณ 50 ล้านบาท จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 350-400 ล้านบาท และพันธกิจใหม่ จะต้องเห็นผลภายในเวลา 3 เดือน อาทิ การสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ต่อยอดในเรื่อง ฟู้ดเซฟตี้ การดึงราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น และการตั้งหน่วยงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก