คมนาคมเล็งสรุปแผนใช้ประโยชน์ดอนเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การศึกษาการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง ในสัปดาห์หน้า จะได้ข้อสรุปจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา โดยในเบื้องต้นผลการศึกษาของไออาตา นั้น การใช้ประโยชน์สนามบินดอนเมือง ควรให้เป็นสนามบินที่ 2 รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยย้ายเส้นทางบินในประเทศ ที่ไม่ได้มีการต่อเครื่อง มาใช้บริการที่สนามบินดอนเมือง โดยระหว่างที่มีการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ที่จะต้องมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และรันเวย์ที่ 3

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ยังไม่สามารถสรุปการใช้ประโยชน์ ต้องรอการศึกษาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลการศึกษาในเดือนมกราคม รวมทั้งจะต้องเอาผลการศึกษาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่นำมาศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ มาหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อ ครม. ต่อไป โดยจะนำเสนอในหลายทางเลือกให้กับ ครม.พิจารณา