มท.3 ยันศอ.บต.ใหม่จะไม่เป็นเสือกระดาษ

มท.3 ยันศอ.บต.ใหม่จะไม่เป็นเสือกระดาษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาเรื่อง พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่จังหวัดปัตตานีวันนี้ ( 9 ธ.ค.)ว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ของ "ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้" (ศอ.บต.) เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๙ ของกฎหมายฉบับนี้ โดยมี นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศอ.บต. เป็นประธาน มีคณะกรรมการจากตัวแทนส่วนราชการเกี่ยวข้องอาทิ ก.พ. สภาพัฒน์ฯ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ซึ่งดำเนินงานคืบหน้าไประดับหนึ่งโดยได้รายงานนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรับทราบมาโดยตลอด ส่วนเรื่องของกฎระเบียบต่างๆได้แต่งตั้ง นายนิรวัจน์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักสอบสวนและนิติการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะทำงานยกร่าง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวยืนยัน ว่า ศอ.บต.ใหม่ จะไม่เป็นเสือกระดาษ หรือเป็นการแบ่งอำนาจ จากกองทัพ แต่จะเป็นการบูรณาการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพและประสิทธิภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชาและการปฏิบัติอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศอ.บต. กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้คาดว่าจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ ในเดือนมกราคม 2554