สรรพสามิตพิษณุโลกเข้มขายเหล้าช่วงปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเมธา สวัสดี นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ประสานการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้มีการรณรงค์ 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553