สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

พบ87 นศ.วิทยาลัยป่วยคล้ายไข้หวัด2009

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกมลวรรณ พานารถ หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมควบคุมโรคที่ 10 ลำปาง ซึ่งรับผิดชอบในเขต 8 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ช่วงฤดูหนาวนี้ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ไว้ว่า สภาพอากาศจะเกิดหนาวเย็นที่สุดในรอบ 30 ปี และจะเกิดความหนาวเย็นยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังโรคในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา พบนักศึกษาของวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งใน จ.พะเยา มีอาการป่วยคล้ายเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถึง 87 ราย โดยทั้งหมด มีอายุ
ระหว่าง 19 - 20 ปี ทำให้ต้องนำตัวเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อตรวจอย่างละเอียดพบว่า มีนักศึกษาที่มีเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 6 ราย ทำให้ทาง จ.พะเยา ต้องเฝ้าระวังโรค และควบคุมการแพร่เชื้อโรคในวิทยาลัยดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง