ปชช.ยังทยอยร่วมงาน'แผ่นดินของเรา'แน่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2553 ภายใต้ชื่องาน แผ่นดินของเรา ยังคงมีประชาชนทุกเพศทุกวัย เดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เดินชมการจัดนิทรรศการของทางภาครัฐและเอกชน ที่นำเสนอพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งมีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วย ในวันนี้มีการแสดงหุ่นละครเล็ก แสดงละครนอก เรื่องสังข์ศิลป์ชัย การแสดง
พื้นบ้าน และมหกรรมกลองนานาชาติ การแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีสุนทราภรณ์ และคอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาติ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งการจัดงานในวันนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด "พระก่อ พระเกื้อหล้า"