สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

สศค.ชงกรณ์ของบ50ลบ.หนุนประกันพืชผล

สศค.ชงกรณ์ของบ50ลบ.หนุนประกันพืชผล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เสนอกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ปี 54 ไว้ ที่ร้อยละ 0.5 - 3 โดยคาดว่า จะเสนอเข้าสู่การพิจารณา ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ ในขณะที่ สศค. ได้ประมาณการเศรษฐกิจปีหน้าขยายตัว ร้อยละ 4 - 5 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ที่ร้อยละ 2.5 เงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ 3.5

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ ในการรับประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยจะมีการดัดแปลงรูปแบบ จากการรับประกันภัยข้าวโพด ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ที่ จ.ขอนแก่น โดยรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา จัดทำระบบฐานข้อมูล

โดยคาดว่า โครงการนำร่องรับประกันภัยข้าวในพื้นที่ 24 จังหวัด จะเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีได้ในเดือน พ.ค. 54 โดยในวันพรุ่งนี้ สศค. จะเสนอแนวทางดังกล่าว ให้ รมว.คลังพิจารณาต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะปัญหาภัยแล้งก่อน เนื่องจากมีความซับซ้อนน้อยกว่าปัญหาอุทกภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง