BTSเพิ่มขบวนรถใหม่12ขบวนมั่นไม่มีปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้ชี้แจงกรณีที่รถไฟฟ้า BTS ได้เกิดเหตุขัดข้อง ในสายสีลม ในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุมาจาก การปรับปรุงอาณัติสัญญาณใหม่ จากการที่ BTS ได้เพิ่มขบวนรถใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการของประชาชนที่มีความหนาแน่น จำนวน 12 ขบวน ซึ่งมีการเปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณใหม่ล่วงหน้า เพื่อรองรับรถใหม่ แต่ทั้งนี้ระบบอาณัติสัญญาณใหม่ มีปัญหากับรถขบวนเก่าที่มีอยู่แล้ว โดยมีการรบกวนด้วยสัญญาณวิทยุ ทำให้รถป้องกันตัวเอง โดยการหยุดวิ่ง แต่ทั้งนี้ได้มีการแก้ปัญหา โดยมีการติดตั้งตัวกรองเพิ่ม ซึ่งยืนยันว่า จะไม่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทมีขบวนรถใหม่ ทยอยมาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม และคาดว่า ภายในสิ้นเดือนมกราคม จะทยอยให้บริการ จนครบทั้ง 12 ขบวน โดยจะทำให้ขบวนรถ มีความยาวมากขึ้น จาก 3 ตู้เป็น 4 ตู้ต่อขบวน ซึ่งจะสามารถเพิ่มจุของผู้โดยสารได้มากขึ้น ถึงร้อยละ 50