นายกฯ ให้โอวาทนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์

นายกฯ ให้โอวาทนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่ นักกีฬา ที่จะไปร่วมการแข่งขัน กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 276 คน ว่า ในนามของรัฐบาล และตัวแทนของประชาชน จะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการไทยทุกคน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของแต่ละคน อย่างเต็มความสามารถ โดยขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เข้าแข่งขันรายการนี้ ในนามของตัวแทนประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมานักกีฬาคนพิการไทย มีศักยภาพสูง ในการเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นอกจากผลสำเร็จของการแข่งขันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของนักกีฬา ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศของหมู่ประเทศสมาชิก