ปตท.บางจากลดดีเซลB3ลง30สต.พรุ่งนี้

ปตท.บางจากลดดีเซลB3ลง30สต.พรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติปรับลดการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของน้ำมันดีเซล B3 ลง 30 ส.ต.ต่อลิตร ให้กับผู้ค้าน้ำมัน จากปัจจุบัน ในการจัดเก็บที่ 65 ส.ต.ต่อลิตร จะเหลือเพียง 15 ส.ต. ต่อ ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมันดีเซล หลัง ราคาปรับตัวสูงขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าในอนาคต ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B3 ของ ปตท. และบางจาก ในวันพรุ่งนี้ สามารถปรับลดลงได้ 30 ส.ต.ต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม การปรับลดการจัดเก็บเงินสดเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะของกองทุน มีการติดลบเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 537 ล้านบาท