ผวจ.พิจิตรรับขาดแคลนแกลบหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดพิจิตร เป็นเมืองที่มีการปลูกข้าว ทั้งนาปี-นาปรัง ซึ่งในแต่ละปี จะมีผลผลิตกว่า 1 ล้านตัน ทำให้นักลงทุน ด้านพลังงาน สนใจจะมาก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ที่ใช้แกลบเป็นวัตถุดิบ จึงมีมากขึ้น แต่ขณะนี้อยากขอชี้แจงว่า พิจิตร บัดนี้ไม่เหมาะสมในการขยายธุรกิจดังกล่าว เหตุเป็นเพราะในช่วงนี้ สถานการณ์การปลูกข้าว ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเพลี้ยกระโดด กัดกินต้นข้าว จึงทำให้ผลผลิตลดต่ำลง แกลบที่เป็นวัตถุดิบเหลือใช้ จากโรงสี จึงมีปริมาณลดลง

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยอมรับว่า ขณะนี้วัตถุดิบของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ที่จะต้องใช้แกลบเป็นวัตถุดิบ ขณะนี้เกิดวิกฤติขาดแคลนอย่างหนัก จากราคาแกลบตันละ 900 บาท กลับกลายเป็นขาดแคลน และหายากขึ้น ราคาสูงขึ้นไปสูงถึงตันละ 1,600 บาท แถมหาไม่ได้ในเขตจังหวัดพิจิตร ต้องใช้รถบรรทุกไปนำมาจาก จ.เชียงราย จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี เพื่อป้อนเข้าโรงงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลพิจิตร

ฉะนั้นถ้านักลงทุนด้านพลังงาน ที่คิดจะมาเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ในจังหวัดพิจิตร ที่จะต้องใช้แกลบเป็นวัตถุดิบอยากบอกกล่าวว่า ขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อน ที่จะลงทุน มิฉะนั้นอาจเกิดวิกฤติทางด้านการลงทุนได้