มท.1เร่งรวบรวมข้อมูลขึ้นเงินอบต.เสนอนายก

มท.1เร่งรวบรวมข้อมูลขึ้นเงินอบต.เสนอนายก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย กล่าวถึง การขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน ตำบล หรือ อบต. ว่า เรื่องดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้ขอข้อมูลเงินค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น อบจ. อบต. เทศบาล ว่าแต่ละหน่วยงานมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างไร และเอามาเสนอให้ นายกฯ พิจารณาข้อมูลอีกครั้ง ส่วนตัวเห็นว่า เรื่องดังกล่าว นายกฯ อาจไม่เข้าใจในข้อมูลบางประเด็น จึงขอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติและเสนอเพื่อประกาศเป็นพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อยู่ในอำนาจของ กระทรวงมหาดไทย การที่ นายกฯ ขอข้อมูลเพื่อไปพิจารณานั้น ไม่มีผลกระทบต่อการประกาศของกระทรวง

ด้าน นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ นายกฯ อนุญาตให้ทางกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเงินเดือนให้กับ สมาชิก อบต.ได้ แต่สั่งให้มีการหารายละเอียดเปรียบเทียบระหว่าง ส.ก. และ ส.ข. ว่าควรได้รับการพิจารณาด้วยหรือไม่ เนื่องจากยังมีกลุ่มอื่นๆ ขอขึ้นเงินเดือนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ นายกฯ สั่งให้กระทรวงมหาดไทย ทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในวันอังคารหน้า