งานเฉลิมพระเกียรติยังคึกคักปชช.แห่ร่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวามหาราช ภายใต้ชื่องาน แผ่นดินของเรา อย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบในวันนี้ คือ รวมน้ำใจกตัญญู ทั้งนี้ ประชาชนผู้มาร่วมงานยังคงให้ควาามสนใจ ในการจัดแสดงนิทรรศการของกระทรวงต่างๆ กว่า 20 กระทรวง หน่วยงาน กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่นำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ ประชาชนที่ร่วมเดินทางมา ยังร่วมกันถวายพานพุ่ม เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วย

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการแสดงในวันนี้ จะมีการวิพิธทัศนาของเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. การแสดงโดยกรมศิลปากร ละครชาตรีเรื่อง มโนราห์ ตอน พระสุธนเลือกคู่ การแสดงพื้นบ้าน และมหกรรมกลองนานาชาติ คอนเสิร์ต วงบิ๊กแบนด์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทย ร่วมใจถวายพระพร