สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ครม.อนุมัติราคาอ้อย53/54ที่ 1,050 บ./ตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิต การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ประจำฤดูกาลปี 2552/2553 โดยกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ในอัตราตันอ้อยละ 999.71 บาท ที่ระดับความหวาน 10 ccs และกำหนดราคาขึ้นลงเท่ากับ 59.98 บาท ต่อ 1 หน่วย ccs พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดราคาฤดูกาลผลิตประจำปี 2553/2554 โดยกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ในอัตราตันละ 945 บาท ที่
ระดับความหวาน 10 ccs และกำหนดราคาขึ้นลงเท่ากับ 56.70 บาท ต่อ 1 หน่วย ccs พร้อมกันนี้ยังได้อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 6,930 ล้านบาท ในการจ่ายเงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในอัตราตันละ 105 บาท

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณ ยังได้รายงานถึงกรณีงบส่วนต่างจากการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาว่า ทำให้รัฐบาลมีเงินจากส่วนต่างจากกรณีดังกล่าวถึง 5,834 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง