โอลิมปิก 2020

ครม.เตรียมถกมท.ขึ้นเงินเดือนอบต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระน่าสนใจ อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสนอ 2 แนวทาง การแก้ปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ แบบเอนกประสงค์ หรือ สมาร์ทการ์ด ในแนวทางแรก คือ ผลิตตามรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ด ที่กรมการปกครอง ส่งมาให้ใหม่ 17 ล้านใบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน และแนวทางที่สอง การแก้ไขกฎ กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับจำนวนบัตร 26 ล้านใบ ที่กรมการปกครอง ได้ออกให้ประชาชนไปแล้ว

ขณะที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณายุทธศาสตร์ ป้องกันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขณะที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะเสนอที่ประชุมรัฐมนตรี อนุมัติให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จัดตั้งบริษัทลูก หรือ แบงก์ไปรษณีย์ขึ้นมา เพื่อดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ระดับรากหญ้า โดยจะใช้เงินทุนประเดิม 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของบริษัทไปรษณีย์ ซึ่งหากได้รับอนุมัติ ก็จะจัดตั้งเริ่มให้บริการ 10 สาขา ทั่วประเทศ และที่ต้องติดตามในวันนี้ คือ เรื่องของการขึ้นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ซึ่งสูงถึงร้อยละ 100 จาก 9,000 บาท เป็น 18,000 บาท ของกระทรวงมหาดไทย ที่ นายกรัฐมนตรี ทักทวงว่า เรื่องนี้ต้องยึดตามระบบ โดยคาดว่า จะจบการหารือเรื่องดังกล่าวกันในวันนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง