กกต.โคราชเผยมีคนมาใช้สิทธิ์กว่าหมื่นคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก สันธิรัตน์ มหัทธนชาติผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2553 พร้อมได้กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือ การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า รวม 11,767 คน แยกเป็นอำเภอโชคชัย 1,896 คน อำเภอหนองบุญมาก 1,056 คน อำเภอห้วยแถลง 2,669 คน อำเภอจักราช 5,141 คน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1,005 คน

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยด้วยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครฯ ทุกคน โฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทั้งกระแสหลัก และวิทยุชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้มีโอกาสหาเสียงทางสื่อวิทยุกระจายเสียง อย่างเท่าเทียมกัน