โพลล์พบร้อยละ82ชี้พ่อไม่ใช่ต้นเหตุรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในโอกาสพ่อแห่งชาติ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทย อายุระหว่าง 13- 23 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 997 ราย ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับพ่อต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยผู้ตอบร้อยละ 78 อาศัยอยู่ด้วยกันกับพ่อ ขณะที่ร้อยละ 22 ไม่ได้อยู่กับพ่อ ด้วยเหตุผลพ่อแม่หย่าร้าง เรียนไกลบ้าน และพ่อเสียชีวิตตามลำดับ

โดยผู้ตอบร้อยละ 69 สนิทกับพ่อถึงมากที่สุด ผู้ตอบร้อยละ 43 บอกว่า เคยเกิดความรุนแรงในครอบครัว เหตุรุนแรงดังกล่าว คือ การใช้วาจารุนแรงต่อกัน ร้อยละ 85 รองลงมา คือ การทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน ร้อยละ 11 และการทำร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 8 ตามลำดับ ผู้ตอบร้อยละ 82 บอกว่า พ่อไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดความรุนแรงในครอบครัว โดยเห็นว่า สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว อาจเกิดมาจากตัวเอง แม่ หรือบุคคลอื่นก็ได้

ขณะที่ร้อยละ 17 บอกว่า พ่อ เป็นต้นเหตุของความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากพ่อมักมีอารมณ์ร้อน ฉุนเฉียวง่าย และชอบดื่มสุรา จนขาดสติ ส่งผลก่อให้เกิดความรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวได้ง่าย ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นที่สอบถามถึงสาเหตุ ของการเกิดความรุนแรงในครอบครัว เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44 บอกว่าเกิดจากการดื่มสุรา และติดสารเสพติดอื่นๆ รองลงมา คือ ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ และการทำงาน ร้อยละ 36 ผู้ตอบซึ่งเป็นเยาวชน เสนอให้พ่อช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวด้วยการให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น มากที่สุด คือ ร้อยละ 41 รองลงมา ร้อยละ18 อยากให้พ่อทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก และรู้จักการควบคุมอารมณ์ และพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 10 อยากให้พ่อเลิกดื่มสุรา อยากให้พ่อเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว และตั้งใจทำงาน